13

Dom Kwapisiewiczów (ul. Traugutta)

Dom Kwapisiewiczów, widok współczesny, fot. Ł. Nowacki

Mieczysław Kwapisiewicz, lata powojenne, Muzeum Powstania Warszawskiego

bracia Mieczysław i Bogdan z kolegą Leonem Rutkowskim, lata okupacji, fot. ze zbiorów Alicji Szafrańskiej

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

Dom rodziny Kwapisiewiczów, właścicieli młyna przy ul. Harcerskiej, stał się w okresie okupacji miejscem spotkań młodzieży studenckiej należącej do ZWZ/AK, wśród której znajdowali się bracia, studenci Wyższej Szkoły Inżynierskiej H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie: Bogdan Kwapisiewicz, kpr. pchor. ps. Branicki i Mieczysław Kwapisiewicz, kpr. pchor. ps. Stadnicki, żołnierze Grupy „Kampinos” wspierający w 1944 r. wraz z innymi żołnierzami Ośrodka AK „Gąbka” - „Osa” powstanie warszawskie.