11

Dworzec kolejowy (ul. 1 Maja)

Kolejarze w czasie II wojny światowej, zbiory rodziny Grabowskich

Służba Ochrony Kolei, 1945 r., Willa Radogoszcz

Kolejarze przed dworcem, pocztówka ok. 1937, Willa Radogoszcz

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

W pierwszych dniach wojny na dworcu uruchomiony został punkt pomocy dla polskich żołnierzy obsługiwany przez harcerki i uczennice grodziskiego gimnazjum, zrzeszone następnie w Wojskowej Służbie Kobiet (WSK). Komórka konspiracyjna ZWZ/AK na dworcu PKP została utworzona na początku 1940 r. Złożona z pracowników kolejowych wszystkich szczebli sekcja należała do najsilniejszych zgrupowań tajnej organizacji na terenie miasta. Poza szkoleniem w zakresie posługiwania się bronią i materiałami wybuchowymi, kolportażem prasy podziemnej i ochroną podróżnych przed łapankami, uczestnicy konspiracji kolejowej wykonywali akcje wywiadowcze i sabotażowe, a po wybuchu powstania warszawskiego nieśli pomoc wysiedlanej ludności stolicy. Pod koniec wojny kolejarze nie dopuścili do zniszczenia obiektów kolejowych, zaminowanych przez wycofujące się wojsko niemieckie