17

Fabryka Wyrobów Metalowych „Sztancmet” (ul. Narutowicza)

Zabudowania fabryczne, widok współczesny, fot. Ł. Nowacki

ul. Narutowicza z widocznym po lewej stronie budynkiem fabryki, 1942 r., foto „SEW-EN”, Willa Radogoszcz

17. Twórcy polskiego Stena produkowanego w Grodzisku Maz., znaczek poczty polowej, lata 90. XX w., zbiory Willi Radogoszcz

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

Na początku 1944 r. w fabryce podjęto tajną produkcję pistoletów maszynowych „Sten”, wzorowanych na broni otrzymywanej ze zrzutów lotniczych. Wytwarzanie broni przerwane zostało w lipcu 1944 r. z powodu wykrycia produkcji. Na terenie zakładu działała kuchnia prowadzona przez Radę Główną Opiekuńczą, w której przygotowywano posiłki dla ludzi starszych i potrzebujących wsparcia. W zabudowaniach fabryki odbywały się także tzw. tajne komplety dla młodzieży szkolnej.