10

Kamień Okulickiego (ul. gen. L. Okulickiego/Park Skarbków)

Odsłonięcie tablicy ku czci gen. L. Okulickiego, 1990 r., fot. A. Kucharski, zbiory OKGGM

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

Kamień z tablicą upamiętniającą pobyt w Grodzisku Maz. ostatniego dowódcy Armii Krajowej gen. bryg. Leopolda Okulickiego. Tablica usytuowana w Parku Skarbków, w pobliżu grodziskiej kwatery generała przy ul. Przejazdowej 8 została odsłonięta 20 grudnia 1990 r. Tablicę odsłonili: bratanica generała Irena Okulicka-Kaczmarska i zastępca Kwatermistrza WP gen. bryg. Roman Pusiak, a jej poświęcenia dokonał bp Zbigniew J. Kraszewski, duszpasterz kombatantów RP. Wykonawcą tablicy był Roman Reichert. Z inicjatywy kombatantów AK gen. bryg. Leopold Okulicki stał się patronem przebiegającej w tym miejscu ulicy, wcześniej noszącej imię gen. Karola Świerczewskiego.

Leopold Okulicki ps. Kobra, Niedźwiadek (1898-1946)
generał bryg. WP; w okresie II wojny światowej działacz konspiracji, od 1939 r. w Służbie Zwycięstwu Polski, następnie w Związku Walki Zbrojnej, komendant ZWZ na terenach okupacji sowieckiej, w 1941 r. aresztowany przez sowietów, po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej zwolniony z więzienia, 1941-42 szef sztabu armii polskiej w ZSRR, 1942-43 dowódca 7 Dywizji Piechoty; cichociemny; od 1944, po przerzuceniu do kraju, w Armii Krajowej, zastępca szefa sztabu Komendy Głównej, komendant organizacji „Nie”, 1944-45 dowódca AK; podstępnie aresztowany przez NKWD, skazany w tzw. procesie szesnastu w Moskwie, prawdopodobnie zamordowany 24 grudnia 1946 r. w sowieckim więzieniu.