14

Katownia UB – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (ul. Traugutta 19)

Dom przy Traugutta 19, widok współczesny, fot. Ł. Nowacki

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

Po wkroczeniu Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. ulokowano tu Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W murach placówki więziono i przesłuchiwano z użyciem tortur żołnierzy Armii Krajowej oraz osoby uznane za wrogów władzy sowieckiej. Tutaj także trafiali aresztowani członkowie podziemia antykomunistycznego należący do partyzanckiego oddziału „Krzysztofa”, który w 1945 r. walczył w okolicach Grodziska Maz.