3

Miejsce pamięci (północna część cmentarza)

Kombatanci AK podczas uroczystości odsłonięcia pomnika - mauzoleum, 1982 r., fot. S. Deptuszewski, zbiory Willi Radogoszcz

Tablica na ścianie mauzoleum, widok współczesny, fot. Ł. Nowacki

Mauzoleum, widok współczesny, fot. Ł. Nowacki

Krzyż Katyński, widok współczesny, fot. Ł. Nowacki

Tablica w postumencie Krzyża Katyńskiego, widok współczesny, fot. Ł. Nowacki

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

Pomnik w formie symbolicznego mauzoleum z tablicą pamiątkową ku czci żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Bażant”, Szarych Szeregów i innych organizacji konspiracyjnych oraz więźniów obozów koncentracyjnych poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. W pobliżu pomnika znajduje się krzyż poświęcony żołnierzom polskim z obozów sowieckich, zmarłym i zamordowanym przez NKWD, z wmurowaną u podstawy urną z ziemią katyńską oraz głaz upamiętniający żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Pomnik z tablicą pamiątkową dla uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej Ośrodka „Gąbka” - „Osa” Obwodu „Bażant” i zgrupowania partyzanckiego w Puszczy Kampinoskiej, żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Wojskowej Służby Kobiet, Szarych Szeregów oraz więźniów obozów koncentracyjnych poległych w latach II wojny światowej został odsłonięty 5 września 1982 r. przez Annę Życińską, matkę Witolda Życińskiego ps. Kmicic, żołnierza Szarych Szeregów poległego w 1944 r. Tablicę ufundowała Aniela Szymaniak. W 50. rocznicę zbrodni katyńskiej w pobliżu pomnika ustawiono Krzyż Katyński poświęcony żołnierzom polskim z obozów sowieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, zmarłym i pomordowanym „na nieludzkiej ziemi”. Uroczystość poświęcenia krzyża odbyła się 16 września 1990 r., w przeddzień rocznicy bolszewickiej agresji na Polskę w 1939 r. Urnę z ziemią katyńską u stóp krzyża złożyła wówczas wdowa po zamordowanym w Katyniu Janie Sowie Michalina Rogowiecka-Sowa. Pomnik powstał wg projektu Jana Barańskiego ps. Leon i inż. Romana Reicherta dzięki staraniom Komitetu Społecznego. W 2013 r., w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu parafialnym stanął kamień z tablicą honorującą pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego, odsłonięty uroczyście 3 marca przez Stefana Łuczyńskiego ps. Kropiciel, żołnierza Szarych Szeregów AK, członka partyzanckiego oddziału „Krzysztof” i prof. Jana Żaryna, przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Monument wykonany przez Piotra Pełkę ufundowany został przez Romana Ignasiaka.