7

Radiostacja

Radiostacja, pocztówka, lata 30. XX w., Willa Radogoszcz

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

Stacja Odbiorcza Polskiej Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej, wykorzystywana w czasie wojny jako radiostacja niemiecka, stała się w 1943 r. celem ataku żołnierzy AK. W wyniku akcji dywersyjnej zniszczone zostały urządzenia radiostacji, która na pewien czas zamilkła.