4

Tajny magazyn broni AK (Stawy Goliana, ul. Sienkiewicza)

Oddział „Krzysztofa” złożony z żołnierzy AK, 1947, fot. z książki „Kawałki pociętego sztandaru” Janusza Zabłockiego, Warszawa 1992

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

Dom rodziny Szmajdowiczów i Osuchowskich był jednym z wielu lokali na terenie miasta, w którym przechowywano broń stanowiącą arsenał Ośrodka „Gąbka” - „Osa” oraz rezerwy sprzętu militarnego dla całego Obwodu „Bażant”. W grobli na Stawach Goliana wykonany został magazyn przejściowy, z którego nocą transportowano znajdujące się tam wyposażenie do magazynu głównego ulokowanego w domu przy ul. Sienkiewicza. Zamaskowane wejście do magazynu prowadziło z posesji Wiktora Goliana ps. Nałęcz. Wskutek denuncjacji 31 lipca 1944 r.. magazyn został odkryty i zdobyty przez okupantów niemieckich.