12

Więzienie (ul. 1 Maja)

Więzienie, 1943 r. fot. ze zbiorów Alicji Szafrańskiej

dr Jerzy Szpakowski, zbiory Archiwum Państwowego m. st. Warszawy - oddział w Grodzisku Maz.

Ścieżka edukacyjna „Szlakiem miejsc pamięci”

Od 1941 r. w więzieniu działała tajna drukarnia prowadzona przez żołnierzy Armii Krajowej pod kierunkiem lekarza więziennego Jerzego Szpakowskiego. Drukowano w niej prasę konspiracyjną, redagowano podziemne periodyki, prowadzono nasłuch radiowy i kolportaż. W sierpniu 1943 r. w wyniku aresztowania dr. Szpakowskiego drukarnia została przeniesiona do Milanówka, gdzie pracowała do końca wojny. Do sierpnia 1943 r. na terenie więzienia znajdował się tajny magazyn leków i materiałów sanitarnych Ośrodka AK, przeniesiony do nieczynnej cegielni w Natolinie.

Dr med. Jerzy Szpakowski ps. Bronisław, kierownik referatu propagandy komendy Obwodu „Bażant”, aresztowany 21 sierpnia 1943 r. przez Gestapo, zamordowany na Pawiaku. Jego imię nosi ulica przebiegająca przy murze więzienia.