Bibliografia

R. Chmielewski, J. Kowalczyk, J. Sobieraj, Ośrodek Armii Krajowej „Gąbka” – „Osa”, Grodzisk Mazowiecki w Obwodzie „Bażant”, Grodzisk Maz. 1994

W. Bartoszewski, Warszawski Pierścień Śmierci 1939-1944, Warszawa 1970

J. Kowalczyk, Cmentarz grodziski, Grodzisk Maz. 1987

J. Kowalczyk, Zakłady Chemiczne „Grodzisk” w okresie okupacji (1939-1945), w: 100 lat GZF „Polfa”, Grodzisk Maz. 1987

Dzieje Grodziska Mazowieckiego, pod red. J. Kazimierskiego, Warszawa 1989

J. Zabłocki, Kawałki pociętego sztandaru, Warszawa 1992

J. Zabłocki, Z kart harcerstwa grodziskiego,, Szare Szeregi – Harcerze 1939-1945, Grodzisk Maz. 1988

W pamięci zapisane, Grodzisk Maz. Wspomnienia różne, pod red. A. Szafrańskiej, Grodzisk Maz. 2013

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne „Bogoria” (roczniki 1992-2014)

Gazeta Grodziska (roczniki 1990-2006)

Archiwalne fotografie wykorzystane do stworzenia ścieżki edukacyjnej pochodzą ze zbiorów Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Maz. oraz od osób prywatnych.