Współpraca

Dziękując wszystkim, którzy dopomagali w stworzeniu ścieżki edukacyjnej opisującej lokalne Miejsca Pamięci, zwracamy się do wszystkich osób, instytucji i stowarzyszeń z prośbą o pomoc w uzupełnianiu wiedzy o udziale mieszkańców Grodziska Maz. w wydarzeniach związanych z II wojną światową i działaniach konspiracyjnych podejmowanych na terenie miasta i okolic. Będziemy wdzięczni za przekazywane wspomnienia, relacje, opracowania, wiadomości o osobach, wydarzeniach i miejscach związanych z podejmowanym tematem, fotografie i inne archiwalia, które mogą posłużyć do stworzenia jak najpełniejszej panoramy dziejów miasta w latach 1939-1945.

Tel. 22 755 51 45 radogoszcz@centrumkultury.eu